Klienci indywidualni

Wysokość honorarium Kancelarii zależy zawsze od stopnia skomplikowania sprawy, czy danego problemu prawnego oraz od nakładu pracy koniecznego do rzetelnego wykonania zlecenia. Jego wysokość jest ustalana zawsze indywidualnie z klientem. Ostateczny koszt prowadzenia sprawy określamy  po przeanalizowaniu jej stanu faktycznego. Na uwadze należy mieć w tym względzie również wysokość stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.)  

 

Skorzystanie z odpłatnej porady prawnej adwokata w sprawie powierzonej Kancelarii do prowadzenia, skutkuje następczym zaliczeniem uiszczonej za poradę opłaty na poczet wynagrodzenia adwokackiego ustalonego z klientem w tej sprawie.  Wynagrodzenie płatne jest z góry.

Firmy, instytucje, osoby indywidualne  objęte stałą pomocą prawną 

Honorarium za obsługę prawną firm, instytucji określa umowa z klientem , która według wyboru zlecającego przewiduje:

Ryczałt miesięczny – stałej wysokości stawka abonamentowa uiszczana do określonego dnia każdego miesiąca, bez limitu powierzanych spraw, czy ograniczeń godzinowych pracy adwokata. Klient nie ponosi odrębnych opłat od każdej sprawy, porady, pisma, czy innej czynności. 

Rozliczenie czasowe – w którym klient, raz w miesiącu, otrzymuje wykaz  liczby niezbędnych godzin pracy prawnika w danej sprawie pomnożonych przez stawkę godzinową ustaloną w umowie.

Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe – łączące cechy w/w metod rozliczeń, a polegające na określeniu w umowie z Kancelarią miesięcznego honorarium, które klient  zapłaci za określoną z góry liczbę godzin pracy adwokata. Po wyczerpaniu umownego limitu godzin klient by skorzystać z usług adwokata będzie zobowiązany do dopłacenia za każdą przekroczoną ponad limit umowny godzin.

Success fee – Wynagrodzenie z premią za sukces; oprócz stawki wynagrodzenia za prowadzenie postępowania występuje także premia za pomyślny dla klienta wynik postępowania

 

 

W przypadku pytań o szacunkową wycenę spraw prosimy o kontakt z Kancelarią.

RACHUNKI BANKOWE

Konto na wpłaty wynagrodzenia Kancelarii
NestBank 93 2530 0008 2004 1038 9663 0001
 
Konto dla depozytów na opłaty sądowe
NestBank 39 2530 0008 2004 1038 9663 0003